Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Na základe Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Vašu žiadosť môžete zaslať písomne na adresu:

VRG Group, s.r.o,
Čerešňová 1454/1A,
900 25 Chorvátsky Grob

alebo odoslaním nasledujúceho elektronického formulára:

Napíšte prosím, aký tovar sa nachádza vo vašej objednávke.
zadajte prosím vaše číslo objedávky
napíšte vaše meno, ktoré sa nachjádza na objednávke
zadajte prosím vašu emailovú adresu, ktorú ste použili pri objednávke. Toto nám pomôže overiť správnosť zadaných údajov.
Zadajte číslo účtu, na ktorý žiadate vrátiť platu za obejdnávku, uváídzajte číslo v medzinárodnom tvare IBAN

V prípade použitia elektronického formuála na odstúpenie zmluvy Vás budeme informovať o výsledku vybavenia vašej žiadosti na zadanú emailovú adresu hneď ako to bude možné.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.ingvart.eu je VRG Group, s.r.o, Čerešňová 1454/1A, 900 25 Chorvátsky Grob, zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 126745/B, IČO: 51425181, DIČ: 2120714926, IČ DPH: SK2120714926.