Reklamácia

V prípade reklamácie, prosíme o vyplnenie nasledovného formulára:

Po odoslaní formuláru vás do niekoľkých pracovných dní budeme telefonicky alebo emailom informovať o objednaní kuriéra, ktorý od vás zásielku bezplatne vyzdvihne.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Na základe Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Vašu žiadosť spolu s tovarom môžete zaslať písomne na adresu:

VRG Group, s.r.o,
Mlynská 1236/ 92553 Pata

Žiadosť si môžete stiahnuť tu:

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.ingvart.eu je VRG Group, s.r.o, Čerešňová 1454/1A, 900 25 Chorvátsky Grob, zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 126745/B, IČO: 51425181, DIČ: 2120714926, IČ DPH: SK2120714926.